WORK AND TRAVEL USA

Work and Travel USA je program kulturne razmjene pokrenut od Americke vlade. Program je namijenjen studentima koji svoje ljetne praznike žele provesti u SAD-u radeći, putujući i zabavljajući se! Poslovi su sezonskog karaktera u turističkim mjestima. Programom Work and Travel dobivate radno iskustvo u odličnim USA kompanijama, usavršavanje engleskog, osamostaljivanje i stjecanje prijatelja iz cijelog svijeta!