Na ovaj program mogu se prijaviti redovni studenti koji imaju kontinuitet polaganja ispita te posjeduju komunikacijski nivo znanja engleskog jezika.
Studenti koji su već bili polaznici programa mogu se prijaviti ponovno, ukoliko i dalje ispunjavaju opće uvjete za prijavu.
Osobe koje pohađaju magisterij, specijalističke ili doktorske studije također mogu sudjelovati na programu u koliko ispunjavaju iznad navedene uvjete.

Kako se prijaviti?

Savjetujemo sve zainteresirane studente da se za program prijave što ranije. Kasnija prijava može značiti manji broj poslovnih ponuda, odnosno manji izbor poslova.

Prvi korak prijave – prikupljanje i dostavljanje sljedeće dokumentacije:
  • Kopija putovnice (putovnica mora biti biometrijska i mora vrijediti najmanje šest mjeseci od predviđenog datuma povratka) i kopije ranijih američkih viza (ukoliko ste već bili u SAD-u))
  • Popunjena prijava za Intrax Worka & Travel 2024 (dobiti ćete je u US JIM-u)
  • Potvrda o uplati 300 KM (dobiti ćete je u US JIM-u)
  • Fotografija, format za USA vizu, 5x5 sa bijelom pozadinom, dostaviti samo elektronski na email
  • Potvrda s fakulteta da ste upisani u 23/24 akademsku godinu
  • Test engleskog jezika (www.testpodium.com, izabrati opciju level 2 i nakon završetka testa poslati stranicu sa rezultatima nama na emal)
  • Pročitani i potpisani Opći uvjeti programa (dobiti ćete ih u US JIM-u)
  • Potpisan PEF formular (dobiti ćete ga u US JIM-u)

NAPOMENA:  Važno je da svi zainteresirani studenti imaju aktivne otvorene e-mail adrese. Sve važne informacije i detalji vezani za program šalju se kandidatima e-mailom.