September 23, 2017

Uvjeti prijave

Na ovaj program mogu se prijaviti redovni studenti koji imaju kontinuitet polaganja ispita te posjeduju komunikacijski nivo znanja engleskog jezika.
Studenti koji su već bili polaznici programa mogu se prijaviti ponovno, ukoliko i dalje ispunjavaju opće uvjete za prijavu.
Osobe koje pohađaju magisterij, specijalističke ili doktorske studije također mogu sudjelovati na programu u koliko ispunjavaju gore navedene uvjete.
Osobe koje posjeduju putovnicu Republike Hrvatske, Republike Crne Gore, Republike Srbije mogu se prijaviti u US JIM pod istim uvjetima kao i građani Bosne i Hercegovine.

Kako se prijaviti?

Savjetujemo sve zainteresirane studente da se za program prijave što ranije. Kasnija prijava može značiti manji broj poslovnih ponuda, odnosno manji izbor poslova.
Ukoliko ispunjavate uvjete za sudjelovanje u programu, možete se prijaviti dostavljanjem sljedećih dokumenata:

  • Popunjenu aplikaciju za prijavu na program
  • Potvrda o studiranju (nije bitna svrha izdavanja navedena na samoj potvrdi)
  • 2 fotografije formata 5×5 cm sa bijelom pozadinom
  • Kopija putovnice (putovnica mora biti biometrijska i mora vrijediti najmanje šest mjeseci od predviđenog datuma povratka) i kopije ranijih američkih viza (ukoliko ste već bili u SAD-u)
  • Pročitani i potpisani Opći uvjeti programa i putovanja
  • Rezultati testa engleskog jezika – test uraditi elektronskim putem, tako što ćete na stranici www.testpodium.com izabrati opciju level 2 i nakon završetka testa isprintati stranicu sa rezultatima
  • Dokaz o uplati prve rate


NAPOMENA:  Važno je da svi zainteresirani studenti imaju aktivne otvorene e-mail adrese. Sve važne informacije i detalji vezani za program šalju se kandidatima e-mailom.