September 24, 2017

Work & Travel

Kada najranije mogu otići na Work and Travel program?

Work and Travel je sezonski program koji počinje najranije 1. lipnja. Međutim, datum polaska zavisi od obveza na fakultetu i posla koji student odabere. Poslodavci u ponudi naglašavaju kojeg datuma posao počinje.

Koliko je novca moguće zaraditi na programu?

Zarada ovisi od uvjeta koje poslodavac postavlja, mogućnosti pronalaska dodatnog posla, iznosa satnice, troškova smještaja i hrane. Također, iznos koji želite vratiti ovisi o vašim planovima za vrijeme boravka u Americi.

Koju se američka viza dobija za sudjelovanje u Work and Travel programu?

Sudionici Work and Travel programa dobijaju J-1 vizu. To je neuseljenička američka viza koja omogućava međunarodnim studentima da uđu u Ameriku i sudjeluju na programima razmjene.

Da li postoje još neki program razmjene pored Work and Travel programa?

Postoji više programa razmjene, ali US JIM nudi dva programa razmjene. A to su Work & Travel te Au Pair program.

Što je DS-2019 formular?

DS-2019 formular je dokument bez kojeg je nemoguće dobiti J-1 vizu. Na njemu je konkretno navedn period u okviru kojega student može raditi u Americi, a izdaje ga sponzorska agencija sa središtem u Americi (Intrax) i dostavlja studentu preko lokalnog partnera (US JIM).

Koliko dugo vrijedi DS-2019 formular?

DS-2019 formular vrijedi najviše 4 mjeseca u periodu od 1. Lipnja do 1. Kolovoza.

Koliko dugo je moguće biti na Work and Travel programu? 

Prema uvjetima koje propisuje američka vlada (Department of State) moguće je ući u Ameriku do 14 dana prije početnog datuma na DS-2019 formularu, odnosno  boraviti u Americi maksimalno 30 dana nakon isteka DS-2019 formulara.

Da li je moguće raditi u petom mjesecu boravka u Americi (grace period)?

Ne. Sudionici Work and Travel programa  dužni su poštovati datume sa DS-2019 formulara, odnosno do kada vrijedi njihov DS-2019 formular.

Može li se putovati van Amerike u trajanju Work & Travel programa?

Studenti mogu putovati van i vratiti se nazad u Ameriku (npr.Meksiko, Kanada i slično) u toku trajanja programa, ali samo u periodu u kome im vrijedi DS-2019 formular. Ovakav put se mora najaviti Intraxu (Američki sponzor) najmanje dva tjedna prije planiranog polaska, Vrlo je bitno da student na vrijeme izvadi vizu za ulazak u zemlju koju želi posjetiti (ukoliko mu je viza neophodna). Ukoliko Work & Travel sudionik putuje po isteku DS-2019 formulara, on se ne bi mogao vratiti u Ameriku sa postojećom vizom već bi se morao vratiti direktno kući. Dakle, samo peti mjesec (grace period) svoga boravka možete koristiti za putovanje po Americi.

Da li je moguće raditi dodatni posao tokom sudjelovanja u Work and Travel programu?

Studenti mogu raditi dodatne poslove tokom trajanja njihovog DS-2019 formulara, ali takvi poslovi ne smiju utjecati na posao koji je naveden na DS-2019. Studenti su obavezni prijaviti sponzoru (Intrax) drugi posao kako bi sponzor provjerio da li posao i poslodavac ispunjavaju zahtjeve Worka & Travel programa.

Treba li student plaćati poreze na dohodak i koji su to porezi?

Student ne treba plaćati nijedan drugi porez osim federalnog, državnog i lokalnog. Prema tome, ako se Work & Travel sudioniku naplati Social Security ili Medical Care porez to se odmah mora prijaviti poslodavcu i tražiti povrat novca, jer vi niste dužni plaćati ta dva poreza.

Da li student može tražiti povrat poreza koje plaća (federalnog, državnog i lokalnog)?

Da. Studenti mogu aplicirati za povrat poreza pri povratku kući, odnosno sljedeće godine (studenti koji su bili na programu 2017. godine, apliciraju za vraćanje poreza početkom 2018. godine).